Blog Kategori 1 / Güneş Enerjisi Santrali (GES) İçin Alternatif Enerji Üretimi

Güneş Enerjisi Santrali (GES) İçin Alternatif Enerji Üretimi

09 Mayıs 2018 469
Güneş Enerjisi Santrali (GES) İçin Alternatif Enerji Üretimi

Buna paralel olarak, bütün sistem hizmetleri hiçbir sınırlama olmadan Avrupa ‘Transmission Code 2007’ ile uyumludur. Zayıf ağlar, göze çarpan bir şekilde enerji santrali tarafından desteklenir. Diğer bütün invertörlü solar sistemlerin aksine, Ward-Leonard setli sistemler 50 kW’tan 10 MW’a kadar olan projelerde kullanılmaktadır. Temel olarak her dönüştürücü ünitenin bir DC motoru ve bir de doğrudan bağlı fırçasız, senkron indüksiyonlu alternatörü bulunmaktadır. Bu sistem, modüller tarafından sağlanan doğru akımı, sınırsız sistem hizmetleriyle enerji sağlayan alternatif akıma dönüştürür. GES’in (Güneş Enerjisi Santrali) öne çıkan elektriksel özellikleri paralel çalışma halinde tam sistem hizmetlerini sağlamasına olanak verir. Işınım az olsa dahi, güneş modülleri elektrik üretirler. Şebeke yöneticisinin talebine bağlı olarak, Ward-Leonard indüksiyon senkron alternatör takımı bölgesel veya merkezi şebeke için faz değiştirme çalışmasında yaklaşık görünen gücü kadar reaktif güç üretebilir. GES’in çalışması sırasında konvansiyonel veya başka bir enerji santraline ihtiyaç duymaz. Ward-Leonard çalışma prensipli GES’ler, kendi özellikleriyle, konvansiyonel enerji santrallerinin kapasitesini kendi hesaplanmış değerlerine kadar yerlerini alabilirler. İnvertörlerin aksine, varolan şebekeyi zorlamazlar; ancak şebeke stabilitesine ve yönetimine katkıda bulunurlar. Sınırsız olarak reaktif güç temin etme özelliklerine bağlı olarak, gerilimi hafifletmek için reaktif gücü oluştuğu yerde kompanze ederler ve böylelikle şebekenin iletim kapasitesini arttırırlar. Temel olarak, hesaplanan güçlerini geçici veya kalıcı olarak veya yönetim veya diğer sebeplerle şebekeye verme işlemini önlemek için, GES’in elektriksel gücünü azaltma gibi bir ihtiyaç veya sebep yoktur. Ward-Leonard jeneratör seti 4-çeyrek tam işletimde çalışır ve indüksiyon senkron alternatörün işletiminin ek bir faz değişimine izin verir. Eğer gerekliyse, hem modül yüzeyinden karı eritme hem de modüllerin geçici veya kısmi olarak yukarıda sözü edilen ilk bozunmanın (Staebler- Wronski etkisi) geri dönüşü gerçekleşir. İşletme ve kontrol yönetim sisteminden tamamen otomatik olarak gerçekleştirilir. Güneş gücüne bağlı olan ‘Maksimum Güç Noktası Takibi (MGNT) performans optimizasyonu ve güç sınırlaması (eğer gerekliyse) gerçekleştirilir. Uzaktan izleme ve kontrol, bir veya daha fazla mobil veya yerleşik kontrol panelinden gerçekleştirilir. Enerji santrali dağıtık enerji çözümlerinin kullanımı için özellikle tasarlanmıştır ve elektrik ve ısı sağlar.

Çalışma/İşletme

Sağlanan elektrik enerjisi ilk olarak işletmecinin ihtiyacını tamamen veya kısmen karşılamak için kullanılır. Fazla olan her hangi bir elektriksel enerji, eğer ekonomik olarak makulse, şebekeye beslenmelidir. Yoksa, fazla enerji aynı zamanda ısıya da dönüştürülerek soğutma veya ısıtma amacıyla da kullanılabilir. Eğer gerekliyse geçici olarak depolanabilir ve gerektiğinde kullanılabilir. Eğer GES, şebeke bağlantısı olmadan off-grid şeklinde çalışıyorsa, her hangi bir enerji açığı üçüncü bir enerji ünitesiyle karşılanmak zorundadır. Bu durumda, bölgesel kullanılamayan enerji fazlası da kaybedilmiş olur. GES otomatik olarak çalışır ve işletme sistemi tarafından kontrol edilir. GES’in güvenliği sürekli olarak güvenlik sistemleri tarafından izlenir. Bütün gerekli güvenlik fonksiyonları hata-güvenli olarak uygulanır. Yerel manuel işletim de mümkündür. GES uzaktan kontrol sistemi ile izlenebilir ve kontrol edilebilir. Her hangi bir sistem hatası, eğer yapılabilecek durumdaysa yönetim sistemi tarafından çözülebilir. GES’in kapanmasına sebep olan aralıklı hatalar, şebeke hataları gibi, analiz edilir, kaydedilir ve gerekliyse izleme sistemine rapor edilir. Problem çözüldükten sonra , işletim sistemi GES’i bağımsız olarak yeniden başlatabilir. Bu aynı şekilde sürekli hatalara da uygulanır. Bağımsız bir yeniden başlatma bu durumda ne yazık ki uygulanmaz.

Sistem Karşılaştırması

Her iki sistem de güneş ışınımını kullanılabilir enerjiye güneş panelleri ve ‘dönüştürücü ünite’ ile dönüştürürler. Burada en önemli fark DC akımın, AC akıma nasıl dönüştürüldüğü ve üretilen enerjinin kalitesidir. İnvertörlü sistemler Avrupa Transmission Code tanımına göre enerji santrali özelliklerini gösteremezler. Böylece, invertörlü sistemler güç noktası kapasitesini kısmen veya tamamen karşılayamazlar. Bundan başka, izole olarak işletilecek olan off-grid veya kendi şebekelerini oluşturacak gerekli özelliklere sahip değildir. Şebekeye bağlı olarak gerçek enerji santralleriyle (ör: nükleer santraller) birlikte çalışan invertörlü sistemler parazitli şekilde davranırlar. Ayrıca, invertörlü sistemler kendi bölgesel şebekesini oluşturamazlar veya off-grid olarak düzgün çalışamazlar. Dönüştürücülerin verimlilik faktörünü yükseltmeye çalışmak yerine, sağlanan enerjinin kalitesini ve özelliklerini sürekli geliştirmeye, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

1. Tüm GES’ler, Avrupa Transmission Code’a göre Tip 1 üretim üniteleri olarak gerçek enerji santrali özelliklerine sahiptir.

2. Modüller tarafından enerji temini geçici olarak veya tamamen mümkün olmasa bile, şebeke işletmecisi için sınırlama olmadan sistem hizmeti sunar.

3. Şebeke işletmecisinden daha düşük bir maliyete enerji üretimini garanti eder (ekonomik olarak avantajlıdır).

4. GES, daha yüksek güç kullanılabilirliği ve hem şebeke bağlantılı hem de off-grid sistemlerde temin garantisi sağlar.

5. İhtiyaca göre ve eğer gerekliyse off-grid sistem olarak şebekeden bağımsız bir şekilde enerji sağlar.

6. Güneşin olmadığı zamanlarda bile, akü kullanarak belirli bir süre enerji teminini garanti eder.

7. Varolan şebekeyi destekler ve rahatlatır, invertörlü sistemler gibi zorlamaz. Bu sistem, hiçbir yenilenebilir enerji sisteminin yapamadığı bir şekilde şebeke stabilitesine katkıda bulunur.

Ward-Leonard sistemli GES’ler, elektronik invertörlü GES’lere göre, atomik-fosil enerji santrallerinin yerine geçebilir ve onları enerji temin sisteminden çıkartmadan tam anlamıyla başarılı olabilir. Böylece, system genel olarak global enerji probleminin çözümüne yardımcı olur. Ayrıca, GES’ler yenilenebilir enerji konseptleriyle beraber kirli ve tehlikeli şekilde enerji üreten ünitelerle yerine geçebilecek yapıdadır.

WIDGET TITLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer leo lacus, venenatis non enim porta, elementum laoreet quam. Quisque non turpis vestibulum, pretium nunc ut, fringilla tortor. Pellentesque pretium nisl at ex ornare, eu feugiat dui fermentum. Suspendisse maximus fermentum dignissim.

widget
Hızlı İletişim

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin

loading